czy wiesz, że...

Szpic Włoski był psem Michała Anioła, a w XVIII w. niestrudzonym towarzyszem woźniców z Toskanii i Lacjum, zawsze gotowym, by donośnie ostrzec ich przed obcymi na drodze.